Verden er Leth

Det måske mest ejendommelige og kontroversielle ved Jørgen Leth som nutidig dansk filmkunstner er, at han – for at sige som Ebbe Rodes berømte sognerådsformand – ikke har en »polætæk«. Han har derimod, som Morten Piil er inde på i en boganmeldelse af Leths samling af film-ideer og-skitser, 'Filmmaskinen' – en poetik: »Han er en af de meget få danske instruktører, der formår at slå en bro mellem en filosofisk-æstetisk idé og en konkret realisering af denne ide«.

Søren Birkvad

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: