Film i Ungarn

Selv med opbydelsen af al sin trang til at kategorisere har man vanskeligt ved at finde klare fællestræk, dominerende tendenser eller iøjnefaldende omrids af nye udviklingslinier i det seneste års ungarske filmproduktion. Både genremæssigt, tematisk og stilistisk er indtrykket alt andet end homogent, men nogen frodig mangfoldighed kan man i denne omgang næppe heller tale om. Ungarsk film synes at befinde sig i en lidt usikker overgangsfase, hvor visse temaer forekommer udspillede, og hvor diverse nye muligheder tøvende afprøves, endnu uden nogen form for »ny bølge« eller noget normsættende hovedværk som resultat.

Ebbe Iversen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: