Koldkrig, desillusion og underholdning

I en vis forstand kan man finde spor af politiske holdninger i de allerfleste film, al den stund virkeligheden – som filmene forholder sig til – blandt andet er et produkt af nogle politiske omstændigheder. Men derudover er der en forholdsvis begrænset gruppe, der kan betegnes som 'politiske film’, med traditioner langt tilbage i filmhistorien.

Peter Schepelern

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: