Flænsefilmen

Gysere er blevet produceret fortløbende gennem hele filmhistorien, men nu og da har der været iøjnefaldende fortætninger af strømmen, sådan som det jo også er tilfældet inden for andre genrer. Måske kan man betragte dele af tyvernes tyske ekspressionisme som den første sådanne fortætning, mens den første i amerikansk film indtraf i begyndelsen af trediverne og skabte flere sejlivede undergenrer med klassikere som Tod Brownings 'Dracula' fra 1930, James Whales 'Frankenstein' fra det følgende år, Michael Curtiz’ 'The Mystery of the Wax Museum' og Karl Freunds 'The Mummy', begge fra 1932, samt naturligvis Ernest B. Schoedsack og Merian C. Coopers udødelige 'King Kong' fra 1933. Man kan sige, at gysergenren i disse få år for alvor etablerede sig og formede en række af sine stadig gældende spilleregler.

Ebbe Iversen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: