Amerikanske billeder

Jacob Holdts diasshow, der nu er direkte overført til film med henblik på international biografdistribution, er som mediefænomen en højst udansk blanding af politisk flammetale og menneskelig nuancerigdom. De fotografiske iagttagelser fra fem års vagabondering i Det sorte Amerikas nød og fattigdom virker så obskøne i sig selv, fremstillingsformen så personligt hudløs, på én gang analytisk klar og menneskeligt generøs, at det ganske overskrider grænsen for hvad man normalt tør og kan på vores hjemlige, kulturelle venstrefløj.

Søren Birkvad

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: