Den okkulte bølge

I det forløbne årti har tre typer af spændingsfilm været dyrket i et betydeligt større omfang end tidligere. Det drejer sig dels om de mange film, hvor underholdningen består i at en masse mennesker omkommer eller er lige ved det på grund af ildebrand, flystyrt, skibsforlis eller jordskælv. Endvidere de film, hvor kæmpehajer, kæmpebjørne eller kæmpekrokodiller spiser folk eller på anden måde generer dem. Og endelig har vi så været diverteret med en række film, hvor mennesker med overnaturlige evner driver deres spil med frygtelige resultater til følge eller hvor det sågar er Den Onde selv og hans tilhængere, der er på færde. Fælles for de tre typer af film er, at deres emner principielt er oplagte for behandling netop på film, men at der til dato kun er kommet få gode film ud af det. Tillige modsvarer emnerne udmærket den dommedagsmentalitet, som i stedse højere grad præger vor del af verden, og dette gælder især de sidstnævnte film, de okkulte, som der her skal anstilles nogle betragtninger over.

Ebbe Villadsen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: