John Ford – enkel og flertydig

'The John Ford Movie Mystery' kaldte Andrew Sarris sin monografi over den klassiske amerikanske filmkunsts største instruktør. Og hans film er vitterlig mystiske. På samme tid enkle og flertydige. Noget i retning af manden selv. I alt fald var heller ikke han til at sætte i bås. John Ford var ikonograf og ikonoklast, autoritetstro og antiautoritær. Han var establishments mand og dog altid en rebelsk outsider.

Niels Jensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: