Mere om genrebegrebet

Peter Schepelern konkluderer sit essay 'Om genrebegrebet' i Kosmorama 131 med en beklagende konstatering af genrebegrebets nuværende mangler og en antydning af dets positive muligheder. Han skriver: »Trods terminologisk forvirring og kriterie-mæssig uklarhed har det kritiske genre-system den væsentlige opgave at fortælle noget om filmenes forhold til hinanden.« (s. 305, 1976). Det må vel også være en opfordring til yderligere indsats for at få fjernet manglerne og få videreudviklet de positive muligheder. Det følgende skal forstås som et bidrag hertil.

Kaare Schmidt

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: