Svensk film i 70’eme (det går an)

Svensk film er ved at ændre ansigt. Flere omstændigheder tyder på det. Da den første, moderne filmlov fra 1963 havde vist sig utilstrækkelig til sikringen af en fri, kunstnerisk filmproduktion, ændredes loven 1972, og resultatet blev en årlig produktion på 15-20 spillefilm, hvoraf langt hovedparten var netop fri, kunstneriske, støttede produktioner, en del (12-13) var børnefilm af vekslende seriøsitet, et lignende antal var pornofilm uden særlige kendetegn. Karakteristisk var det også, at folkekomedien forsvandt i løbet af disse år.

Poul Malmkjær

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: