Lubitsch' stumfilm: Fra slapstick til nonchalance

Denne artikels opgave er at præsentere og skitsere udviklingen af Ernst Lubitsch’ stumfilm, som strækker sig fra debuten med 'Fråulein Seifenschaum' i 19141) til 'Eternal Love' i 1929, ialt 47 film. Pladsen forbyder at nævne dem alle – endsige komme nærmere ind på dem – og vi vil derfor koncentrere os om nogle mere generelle karakteristika ved filmene, deres tid og påvirkninger, og nøjes med at se nærmere på et par af dem.

Steen Lassen og Henning B. Hansen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: