Det sublimerede lystspil

Ingen vil kalde 'Angel' (1937) for en typisk Lubitsch-film. De, der dyrker den, vil i reglen finde hans øvrige lystspil overfladiske og frivole – de, der dyrker hans amerikanske talefilms-produktion som helhed, vil være tilbøjelige til at placere den i den mere »tunge«, sentimentale ende sammen med 'The Man I Killed' og 'The Shop Around the Corner'. Men netop genremæssige outsider-film kan meget vel vise sig at sammenfatte en instruktørs tematiske og æstetiske særpræg ekstra iøjnefaldende – tænk blot på Orson Welles’ 'Touch of Evil' eller Jacques Demys 'Model Shop'!

Henrik Lundgren

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: