Alain Resnais og den subjektive tid

Den fænomenologiske filosofi tager sit udgangspunkt i menneskets bevidsthed. Alt, hvad vi ved om den ydre verden, ved vi i kraft af vor erfaring af verden opstået gennem vor bevidstheds møde med denne. Fænomenologien forkaster derfor den traditionelle tidsopfattelse. Ifølge denne er tiden nemlig at opfatte som noget objektivt følgende en linie fra fortid over nutid og til fremtid, altså som et fra oven konstrueret kalendersystem.

Jens Bruun Christensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: