Porno: kød – eller ånd?

I den vesterlandske tradition har det altid været på mode at skelne, at skille ad, og at tillægge det adskilte forskellig værdi, oftest efter formlen positiv-negativ. Et af de ældste og dybeste skel er skellet mellem ånd og kød, mellem sjæl og krop, mellem indre og ydre. Lige siden ånden svævede over vandene, har den været det fine og det rene, det gode, det skønne og det sande, som altid har stræbt efter at hæve sig over, at frigøre sig fra det tarvelige, det urene kød.

Lars Petersen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: