Hitlerbølgens forudsætninger

Biografiske film har en særlig historisk status, idet selve centreringen om det enestående, usædvanlige og ’store’ menneske – overfor massen – betinger en bestemt ideologi, hvor denne figur er udtryk for en sammenfatning af, hvad der findes væsentligt at fremhæve i et givet samfund i bestemte historiske situationer.

Carl Nørrested

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: