6 musicals vi ikke har set

Vort sporadiske og tyndt sammenhængende kendskab til den amerikanske musical er så ofte blevet omtalt, at det sandsynligvis vil forekomme mange trivielt, at dette forhold atter bringes på bane. Men trivialiteten formindsker ikke det tragiske og forstemmende i denne for en filminteresseret så uheldige situation, og de følgende linier, der rummer seks efterlysninger af nogle af genrens betydeligste film, er da også blevet til i en from forhåbning om, at sej g udholdenhed og vedvarende påtrængenhed en skønne dag vil bære frugt og bringe os de ønskede og savnede film hertil.

Jørgen Stegelmann

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: