Film og filmkritik i Kina

Kunsten, og dermed også filmkunsten, er en del af overbygningen. Ifølge den dialektiske materialisme danner forholdet mellem den økonomiske base og overbygningen den afgørende modsigelse i samfundet. Den økonomiske base og overbygningen står i et dialektisk forhold til hinanden. Marxismen anerkender på den ene side, »at i historiens almindelige udvikling bestemmer det materielle det mentale, og samfundsmæssig væren bestemmer samfundsmæssig bevidsthed«. På den anden side anerkender den også »mentale tings tilbagevirkning på materielle ting, samfundsmæssig bevidstheds tilbagevirkning på samfundsmæssig væren og overbygningens tilbagevirkning på den økonomiske basis. Dette er ikke i modstrid med materialismen, tværtimod, det undgår mekanisk materialisme og håndhæver med fasthed dialektisk materialisme« (Mao Tse-tung: Om Modsigelse 1937).

Dino Raymond Hansen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: