Stil og temaer

Stanley Kubricks indlysende intellektuelle kapacitet lægger på ét niveau en respektfuld aura omkring ham, som kan efterlade et falsk indtryk af utilnærmelighed, på et andet er forståelsen af intellektets karakter naturligvis af afgørende betydning for forståelsen af hans værk.

Øystein Hjort

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: