Drama i TV-kameraet

Fjernsynet er et teater, der med hele verden som scene bringer orden i kaos – det er i al korthed Ference Hawkes synspunkt i denne artikel fra 1967 om TV, som han formoder er »årsag til mere skjult skyldfølelse end noget andet kommunikationsmiddel i vor kulturs historie«.

Terence Hawkes

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: