Tre komedier af Schnéevoight

Ebbe Neergaards indledning til redegørelsen for tredivernes danske lystspil i afsnittet 'Dansk films anden barndom' i hans »Historien om dansk film« (side 101) er tydeligt nok ironisk – som næsten alt hvad der skrives om danske lystspil fra denne periode. Men ironien er næppe ganske berettiget. Faktisk var en del af de film der blev lavet forholdsvis originale, – og det så meget desto mere hvis det er rigtigt at de »opstod under indtrykket af René Giairs 'Under Paris’ Tage' og 'Millionen' som Neergaard sammesteds mener at vide, for deres lighed med disse film er yderst ringe.

Søren Kjørup

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: