Flugt og tilflugt. Motiver i Henning Carlsens film

Hvad skal man dog stille op med 'Er I bange?', der af Carlsen selv opfattes som »et udspil til en stor del af befolkningen«? Hvilken del? The hard-working people? Næppe. Sådan som filmen er lagt ud, vil den del nok i langt højere grad end jeg irriteres og anlægge en bidende ironisk maske – og dermed grave de kløfter dybere, der skulle udjævnes. Et bedre dokument om den mentale afstand mellem den såkaldt brede befolkning og den mest feterede del af ungdomsoprøret kan næppe tænkes, og hvis nogen er blevet skuffede over filmens manglende appeal ud over »vennekredsen« er det måske ikke bare »de dumme arbejdere«s skyld.

John Ernst

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: