Film, virkelighed og ideologi

At ikke alt er politisk, at der er et skel mellem det politiske og det apolitiske, er et af den borgerlige ideologis væsentligste dogmer – og et af de dogmer, der klarest tjener til opretholdelsen af netop den borgerlige ideologi og dermed den borgerlige magt. For ved at hævde en manglende forbindelse mellem politik og sport, politik og videnskab, politik og religion, politik og undervisning og politik og kunst, unddrager den borgerlige ideologi sig en diskussion af den faktiske forbindelse mellem disse emner, og dermed også en diskussion af muligheden for eventuelt at give sport, videnskab, religion, undervisning og kunst et andet politisk indhold end det, de på et givet tidspunkt har.

Søren Kjørup

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: