Franske arbejderfilm

De franske arbejderes begyndende engagement i filmproduktion kan ses som et led i en verdensomfattende bevægelse: De undertrykte folk er gået fra at fungere som dekorativ baggrund i kommercielle produktioner over til at skabe deres egen filmproduktion. Dette er sket i store dele af den tredje verden, blandt negrene i USA og inspireret af maj-begivenhederne i Frankrig nu også i arbejderorganisationer – bl. a. i Argentina, Italien (Unitelefilm – film om arbejderforhold og politiske forhold i det hele taget) og i Frankrig.

Vibeke Pedersen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: