Højdepunkter

Blandt de instruktører, der har givet mig de største filmiske oplevelser, og som har været med til at gøre filmen som kunst indiskutabel, er René Clair en af de få – måske den eneste – som har forstået sublimt at komponere en kunstnerisk enhed af tone og billede. Hans 'Millionen' synes mig forbilledlig. Stil, tale, musik og tempo smelter her sammen i en legende selvfølgelighed, der giver tilskueren følelsen af samtidig at sidde i en koncertsal, i et teater og foran et filmlærred. Med enestående musikalsk ynde er en letbenet handling hævet op i kunstnerisk plan med et klassisk musikstykke, uden at man eet øjeblik savner kontakt med filmens første krav: det visuelle. En række mesterlige René Clair-film fulgte efter 'Millionen'.

Asta Nielsen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: