#286: Nordisk biografhistorie

Stillbillede fra 'Frauen für Golden Hill' (1938) med Kirsten Heiberg. Arkiv: Deutsche Kinematek.
16.05.2024 Kosmorama ser nærmere på, hvordan Anden Verdenskrig påvirkede biografkulturen i Norden.

#286: Nordisk biografhistorie i skyggen af Anden Verdenskrig

Gennem de seneste to år har et internationalt netværk af filmhistorikere diskuteret, hvordan Anden Verdenskrig påvirkede biografkulturen i Norden. Dette nummer af Kosmorama præsenterer to artikler af netværksforskere:

Thomas V.H. Hagen har foretaget et casestudy af billetsalget i to norske byer under besættelsen, og stiller som kritik af den stadig mere udbredte POPSTAT-metode det kildne spørgsmål, om billetsalg altid er udtryk for ’det populære’, eller om publikum ser, hvad der nu er på plakaten af en lang række andre årsager end lige netop filmenes popularitet:

Fra Island stiller Sigrún Margrét Guðmundsdóttir skarpt på filmens indtog i den isolerede østat i Nordatlanten. Hvilken effekt havde tidlig filmkultur på islændingenes selvforståelse, som den kommer til udtryk i litteratur og på film, og hvordan ændrede Anden Verdenskrig på islændingenes filmkultur og opfattelse af sig selv og verden derude?:

Netværksprojektet ’Cinema, War and Citizenship at the Periphery. Cinemas and their audiences in the Nordic countries, 1935-1950’ er sponsoreret af det nordiske forskningsråd, NOS-HS.
 

 

Subscribe to our newsletter and stay updated: