#225: Film fra den fjerne verden

Fjernt fra såvel Hollywood som Valby og Avedøre bliver der produceret en levende mangfoldighed af film, som desværre kun alt for sjældent finder vej til de danske biograflærreder uden for Film fra Syd-festivalerne. Dette nummer af Kosmorama sætter fokus på filmproduktionen og filmkulturen i Latinamerika (Brasilien, Cuba og Mexico), Afrika (Sydafrika og det frankofone Vestafrika) og Asien (Indien og Hong Kong). Vi bilder os ikke ind, at vi med et enkelt temanummer kan give et dækkende billede af filmens verdenskort, men har i stedet valgt at koncentrere os om en række lande og områder, hvor filmen på forskellig vis nyder eller har nydt en særlig position. For at undgå et specifikt dansk blik på de “fremmede” filmkulturer er nummerets skribenter hentet i såvel ind- som udland. Da flere derfor vil være ukendte for Kosmoramas læsere, afsluttes hver artikel med en kort præsentation af dens forfatter.

Indledningsvis giver Solveig Thorborg et bredt vue over den ny latinamerikanske film, mens José Carlos Avellar, Thomas Henriksen og Anders Leifer & Pia Ravnemose koncentrerer sig om hhv. den brasilianske, den cubanske og den mexicanske film. Derpå springer vi til det afrikanske kontinent, hvor Eva Jørholt giver en introduktion til spillefilmen i det frankofone Vestafrika fra selvstændigheden i 1960 til i dag, og Mai Palmberg gør status over den sydafrikanske film efter apartheids fald.

Indien, som er det land i verden, der producerer flest film, præsenteres i to bidrag: først en introducerende oversigtsartikel ved Ulla Skram-Jensen og derpå Vijaya Mulays analyse af de indiske films fremstilling af den indiske kvindes situation. Tanja Richter skriver om skidt og kanel fra Hong Kong, og Philip Cheah tager læseren med på en kort guided tour i den nye, rock’n’roll-inspirerede asiatiske film...

Læs hele introduktionen

Kosmorama 225 / Sommer 2000

 

 

Hent PDF