#246: Instruktørens p.o.v.

Samtaler med 17 danske filmskabere

Ikke siden årene op til Første Verdenskrig har dansk film nydt så stor international bevågenhed som i de sidste ti-femten år. Skønt kritiske røster taler om krise, og de hjemlige publikumstal er begyndt at vise tegn på en vis afmatning, er dansk film stadig fuld af vitalitet og talent, som med det seneste filmforlig forhåbentlig vil få de mulighedsbetingelser, der skal til for at feje enhver snak om krise af bordet.      

Men hvordan går det til, at et så lille land i den grad har kunnet markere sig blandt langt større og langt mere pengestærke spillere på den internationale filmscene? Dét er der formentlig ikke ét entydigt svar på. Snarere er der tale om en lykkelig forening af en lang række faktorer - herunder måske paradoksalt nok også landets beskedne størrelse - der tilsammen har skabt en frugtbar grobund for de senere års danske filmmirakel.

I dette nummer af Kosmorama - der er en dansk udgave af bogen Danish Directors 2 (red. Mette Hjort, Eva Novrup Redvall og Eva Jørholt), som udkom på det engelske forlag Intellect tidligere i år - søger vi at indkredse disse mange faktorer gennem samtaler med sytten danske instruktører, som dels er kommet til siden den første Danish Directors (red. Mette Hjort og Ib Bondebjerg, 2000, da. Instruktørens blik), dels i særlig grad har gjort sig bemærket ud over landets grænser og høstet en lang række priser rundt om på de store internationale filmfestivaler. Vi snakker naturligvis også om deres film - om end måske ikke helt så meget, som de fortjener - men først og fremmest søger vi igennem disse interviews at pejle os ind på instruktørernes arbejdsmetoder og evt. samarbejde med kolleger, deres baggrunde og erfaringer med bl.a. støtteordninger, filmforlig og tv...

Læs hele introduktionen

Kosmorama 246 / Vinter 2010

 

 

Hent PDF