#264: Besættelsens filmkritik

Still fra Jens Langkniv (Per Knutzon, 1940). DFI / Billed- & Plakatarkivet.
03.09.2016. Kosmorama #264 kaster lys over besættelsens filmkritik. Det er en historie om følgagtighed, femtekolonnevirksomhed og hvordan tidens eneste ugeblad om film blev fjendtligt overtaget. Men der var også lys i mørket.

Hvordan forholdt den danske filmkritik sig til den propagandaoffensiv på filmområdet, som fulgte med tyskernes besættelse af Danmark i april 1940? Det spørgsmål afdækker Kosmoramas nye long read:

Under besættelsen gjorde modstandsbevægelsen sig talrige og til tider også livsfarlige anstrengelser for at sabotere den propagandaoffensiv, som tyskerne rettede imod det danske filmpublikum. Tyske film blev stjålet fra biografernes operatørrum, tyske filmselskaber blev udsat for sabotageaktioner, og den illegale presse tordnede imod, at danskere købte billetter til tyske film. 

Men hvad med den legale presses filmkritik? Hvordan forholdt tidens filmtidsskrifter og de store dagblades filmkritikere sig til det kulturelle pres, der udgik fra Joseph Goebbels’ Propagandaministerium? 

Det er emnet for Kosmoramas anden long read, som er skrevet af Lars-Martin Sørensen, forfatter til Dansk film under nazismen (2014) og redaktør af Kosmorama. I artiklen fortæller han om den følgagtighed, der prægede store dele af filmkritikken, om tyske femtekolonneudgivelser og fjendtlig overtagelse af periodens eneste filmugeblad. Men også om, hvordan antinazistisk filmkritik faktisk var mulig og en vigtig – om end sjældent set – del af billedet.

Som tilfældet var med Kosmoramas første long read om ’1864’, er her læsestof til flere timer. Så sæt dig godt til rette i selskab med Penneførere for Goebbels – Filmkritikken i det besatte Danmark.

Subscribe to our newsletter and stay updated: