Kosm( )rama #259

11 marts 2015 / Lisbeth Richter Larsen
11.03 2015. Dæmonisk og distanceret sex, dansk stumfilm spejlet i malerkunstens rembrandtske lys, Frank Underwoods udfordrende metafilmiske blik i forhold til litterær metafiktion og strategier for den internationale danske film er hovedemnerne for de fire artikler i dette nummer af Kosmorama.
nymphomaniac_stillensemble_770x380
Internationalisering af dansk film - pr for "Nymphomaniac".

Parentesen fik tilført helt ny betydning i Zentropas markedsføring af Lars von Triers Nymphomaniac. At Triers brug af sex i sine film ikke blot udgør en parentes, men et næsten fast tematisk element, som ofte leder karaktererne imod afgrunden, er emnet for Peter Schepelerns artikel.

Mere salonfähigt var 1800-tallets borgerlige genremaleri, som ifølge Vito Adriaensens tjente som en vigtig inspirationskilde for stumfilmtidens danske kunstfilm.

Fra malerkunsten til litteraturen kommer vi via Rune Bruun Madsens bearbejdning af den litterære metafiktionsteori til brug for filmanalysen.

Endelig har Gunhild Agger set nærmere på den omsiggribende internationalisering af dansk film. Hvori består det danske i internationale co-produktioner og hvilke strategier kan spores i dialogen mellem nationale og internationale film, særligt Susanne Biers – det er emnet for denne artikel.

KOSM( )RAMA #259

Forget about Love: Sex and Detachment in Lars von Trier’s Nymphomaniac

Forget about Love: Sex and Detachment in Lars von Trier’s Nymphomaniac

Peter Schepelern

'Kunst og Kino' – The Art of Early Danish Cinema

'Kunst og Kino' – The Art of Early Danish Cinema

Vito Adriaensens

Når fiktion peger fingre – metafiktion i film og tv-serier

Når fiktion peger fingre – metafiktion i film og tv-serier

Rune Bruun Madsen

Strategies in Danish Film Culture – and the Case of Susanne Bier

Strategies in Danish Film Culture – and the Case of Susanne Bier

Gunhild Agger

God fornøjelse med læsningen af Kosmorama #259

 

Lisbeth Richter Larsen / lisbethrl@dfi.dk
Box270nyt